Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROZMNOŽOVÁNÍ BUNĚK

10. 3. 2012

 

4. ROZMNOŽOVÁNÍ BUNĚK

Ø  BUNĚČNÉ DĚLENÍ

·   k dělení buněk dochází ze příznivých podmínek

·   je součástí buněčného (=BC) – období, které začíná vznikem buňky a končí jejím rozdělením (zánikem)

 

BUNĚČNÝ CYKLUS:

I. INTERFÁZE

 

a)     
G1 (POSTMITOTICKÁ)

ü  buňka roste a dovytváří si buněčné organely

b)     S (SYNTETICKÁ)

ü  dochází k syntéze (= replikaci) jaderné DNA

ü  duplikace chromozomů

c)      G2

ü  dokončen růst buňky a buňka se připraví na dělení

ü  navazuje buněčné dělení

II. BUNĚČNÉ DĚLENÍ

·  M (MITOTICKÁ) – dělení buňky

1)      ROZDĚLENÍ JÁDRA (= KARYOKINEZE)

2)      ROZDĚLENÍ CELÉ BUŇKY (= CYTOKINEZE)

·  podle toho jak probíhá KARYOKINEZE tak rozlišujeme různé druhy buněčného dělení

A. AMITOZA = dělení přímé

§ vzácné, setkáváme se s ním u nemocných buněk

§ nedochází k rovnoměrnému rozdělení genetického materiálu do nově vznikajících buněk

§ netvoří se chromozomy

§ většinou vzniklé buňky nejsou schopny života

                     B. MITOZA = dělení nepřímé

·  nejčastější způsob buněčného dělení

·  zajišťuje např. růst organismu, obnovu poškozených buněk, nepohlavní rozmnožování

·  způsob, při kterém z jedné buňky mateřské vzniknou 2 buňky dceřiné, které mají stejný počet chromozomů, jako měla buňka mateřská

         PROBÍHÁ VE 4 FÁZÍCH:

1)      PROFÁZE

2)      METAFÁZE

3)      ANAFÁZE

4)      TELOFÁZE

                                            = KARYOKINEZE

 

           PROFÁZE

ü  na začátku profáze se v jádře objeví chromozomy àvznikají spiralizací a kondenzací vláken DNA à každý chromozom je tvořen 2 sesterskými CHROMATIDAMI, obě jsou spojeny CENTROMEROU, každá chromatida spojena 1 molekulou DNA à à rozpouští se jaderný obal à rozpadá se jadérko à začíná se tvořit dělící vřeténko – u ŽB tvořen centrozomem à tvořen 2 centriolami

ü  RB nemá centrozom

 

            METAFÁZE

ü  dochází zde k dokončení dělícího vřeténka a jednotlivé chromozomy se naváží na vlákna dělícího vřeténka svojí centromerou à chromozomy uspořádány v rovníkové rovině

(= EKVATORIÁLNÍ ROVINA)

      ANAFÁZE

ü  dochází k oddělení sesterských chromatid v místě CENTROMERY a putují po vláknech dělícího vřeténka směrem k pólům buňky à à stávají se novými chromozomy do nově vznikajících jader

        TELOFÁZE

ü  kolem chromozomů se postupně začne vytvářet nový jaderný obal, dochází k tvorbě jadérka à zaniká dělící vřeténko

ü  plynule navazuje na CYTOKINEZI

                      CYTOKINEZE

ŽB – původní buňka mateřská se protahuje à uprostřed se vytvoří dělící rýha à pak se rozdělí

 

RB – ve střední části se začíná tvořit dělící destička (POLYSACHARIDY, BÍLKOVINY)

 

                   C. MEIOZA = redukční dělení

·  dochází k redukci (ke snížení) chromozomů na polovinu

·  pohlavní buňky – vznik (=gamety) – účastní se pohlavního rozmnožování

·  2 chromozomové sady – DIPLOIDNÍ

·  1 chromozomová sada – HAPLOIDNÍ B.

·  skládá se z 2 buněčných dělení jdoucích po sobě

1)                                          MEIOZA I (= HETEROTYPICKÉ DĚLENÍ)

A.    KARYOKINEZE:

a)      profáze :

                                                                                I.      leptotene

                                                                              II.      zygotene

                                                                            III.      pachytene

                                                                            IV.      diplotene

                                                                              V.      diakineze

b)      metafáze

c)      anafáze

d)      telofáze

 

B.     CYTOKINEZE

2)                                         MEIOZA II (= HOMEOTYPICKÉ DĚLENÍ)

A.     KARYOKINEZE

B.     CYTOKINEZE

 

ð  stejný průběh jako MITOZY

ð   na konci MEIOZY vzniknou 4 buňky à mají poloviční počet chromozomů než buňka mateřská

a)   PRŮBĚH MEIOZY I.

·         vstupuje mateřská buňka, která je DIPLOIDNÍ àkaždý typ chromozomů se vyskytuje 2x à HOMOLOGICKÉ CHROMOZOMY

 

A.    KARYOKINEZE

1)      PROFÁZE

ü  ve stádiu ZYGOTENE se HOMOLOGICKÉ CHROMOZOMY k sobě přikládají (párují) a vytváří bivalenty

ü  ve stádu PACHYTENE se chromozomy v bivalentech podélně rozdělí àdále dochází k CROSSING OVER – chromozomy v bivalentech se překříží se sesterskými chromozomy


2)      METAFÁZE

ü  bivalenty se naváží na vlákna dělícího vřeténka a posunou se v rovníkové rovině (= EKVATORIÁLNÍ R.)


3)      ANAFÁZE

ü  homologické chromozomy se od sebe oddělí a každý z nich putuje k opačnému pólu buňky

 

4)      TELOFÁZE

ü  kolem chromozomů se vytvoří nový jaderný obal à2 nová jádra à mají poloviční počet chromozomů

 

5)      CYTOKINEZE

ü  vznik 2 dceřiných buněk

 

                                                                b)      PRŮBĚH MEIOZY II.

·         stejný průběh jako MITOZA

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 90022
Měsíc: 699
Den: 15