Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIOLOGIE

21. 2. 2012

 

BIOLOGIE

 

= přírodní věda, která se zajímá studiem živých organismů

BIOS = život

LOGOS = věda

BIOLOGIE SE ZABÝVÁ:

1. vznik a vývoj

2. složení a stavba

3. fyziologické pochody

4. rozmnožování

5. vztahy mezi org. a prostředím

6. vztahy mezi org.

 

- vznik v pol. 19. stol.

- s přibýváním poznatků se postupně začaly vytvářet samostatné obory = BIOLOGICKÉ VĚDY - zabývají se přesně vymezenými oblastmi

ROZDĚLENÍ BIOLOGICKÝCH VĚD

1. PODLE DRUHU ZKOUMANÉHO ORGANISMU:

A. MIKROBIOLOGIE

- virologie

- bakterologie

- (protozoologie, mykologie)

B. MYKOLOGIE (houby)

C. BOTANIKA

- algologie - řasy

- lichenologie - lišejníky

- bryologie - mechorosty

- pteridologie - kapraďorosty

- graminologie - trávy

- dendrologie - dřeviny

D. ZOOLOGIE

- protozoologie - prvoci

- helmintologie - červi

- malakozoologie - měkýši

- entomologie - hmyz

- ornytologie - práci

- ichtyologie - ryby

- herpetologie - plazi

- mamalogie = terologie - savci

- antropologie - člověk

 2. PODLE HLEDISKA STUDIA:

A. MORFOLOGIE - vnější stavba org.

B. ANATOMIE - vnitřní stavba org.

C. HISTOLOGIE - tkáně

D. FYZIOLOGIE - fyziologické pochody

E. GENETIKA - dědičnost a proměnlivost

F. TAXONOMIE - třídění org.

G. ETOLOGIE - chování org.

H. EKOLOGIE - vztahy mezi org., vztahy mezi org. a prostředím

I. OBECNÁ BIOLOGIE - obecné vlastnosti org.

J. PALEONTOLOGIE - zabývá se vymřelými - fosilními org.

K. VÝVOJOVÁ BIOLOGIE - ontogenetický vývoj --> EMBRYOLOGIE

3. HRAČNÍ VĚDY:

- stojí na rozhraní biologických a nebiologických věd

A. BIOCHEMIE - zkoumá chem. rozhraní org.

B. BIOFYZIKA - zkoumá fyz. vlastnosti org.

C. BIOMATEMATIKA -  využívá mat. metod

D. BIOKYBERNETIKA - ukládání a zpracování info.

E. MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE - na úrovni molekul

F. BIOGEOGRAFIE - rozšíření org. na Zemi

4. APLIKOVANÉ VĚDY:

- využívají teoretických poznatků v praxi

A. MEDICÍNA

B. VETERINÁRNÍ MEDICÍNA

C. BIOTECHNOLOGIE - technologie založené na poznatků z biologie

D. AGROBIOLOGIE - teo. znalosti v zemědělství

E. GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ - manipulace s geny

 

METODY STUDIA BIOLOGICKÉHO VÝZKUMU:

1. POZOROVÁNÍ

- pozorujeme org. v jeho přirozeném prostředí

- smyslové orgány, pomůcky (lupa, dalekohled, mikroskop,...)

- zdlouhavá metoda

2. POKUS

- navazujeme určité podmínky, lze je i měnit

- org.  se může chovat jinak

- můžeme pokusy opakovat

3. MODELOVÁNÍ

- můžeme použít podobný org. (bakterie, lab. hlodavci,...)

- používají se kvůli chráněným živočichům, experimenty,...

= u všech pokusů je potřeba je opakovat

VÝZNAM BIOLOGIE

A. MEDICÍNA - anatomie, fyziologie, patologie, genetika, mikrobiologie

B. FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

C. POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

D. ZEMĚDĚLSTVÍ

E. LESNICTVÍ

F. TEXTILNÍ PRŮMYSL

 

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 91366
Měsíc: 386
Den: 18